Jouw visie is niet vanzelfsprekend

De visie van je onderneming is dichter verbonden met jou als ondernemer dan je denkt. Jij kent het door en door, maar de mensen om je heen? Ze hebben waarschijnlijk een idee dat dicht bij de werkelijkheid komt. Tegelijk is visie niet tastbaar; het is jouw droom, wens, creativiteit. Het zit tussen jouw oren. En visie is ook nog eens zeer veranderlijk. Betrek de mensen om je heen, coach ze, stimuleer ze, beweeg ze, om je ondernemersdroom samen waar te maken!

Alles om voor elkaar te krijgen dat de visie die jij hebt, gedragen wordt door de anderen om je heen. Anders blijf je tegen de bierkaai vechten. Corrigeren waar het scheef loopt, is één of twee keer prima. Bij de derde of vierde keer moet er een lampje gaan branden: loopt er niet iets structureel scheef? Weten de mensen om me heen waar we naartoe gaan?

Een methode om dit voor elkaar te krijgen, om een cultuur van ‘weten en betrokkenheid’ te creëren, is door ongewone werkvormen te introduceren. Zoals een innovatiespel dat ieder kwartaal terugkomt. Maak er een jaarlijks terugkerende hackathon van. Introduceer kennismaaksessies tussen directieleden en nieuwe werknemers. Creëer een innovatielab waar vrij mag worden nagedacht over verbetering en pas de uitkomsten hiervan ook toe, al is het maar als experiment.

Want je kan het wel iedere keer uitleggen, je visie is niet vanzelfsprekend!

In een middag je ondernemersdroom concreet op papier?