Risicomanagement

Ondernemen is ook risico’s nemen. Maar hoe vaak sta je stil bij de risico’s die je loopt? Risicomanagement heeft als doel om de risico’s in beeld te brengen en te beschrijven. Vervolgens zet je preventieve stappen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Deykerhoff adviseert en helpt je daarbij. Wij geven voorzetten voor preventieve stappen en reiken scenario’s aan waarmee jij de continuïteit van je onderneming zo goed mogelijk kunt waarborgen. Op grond daarvan beslis je uiteindelijk zelf welke stappen je wilt zetten.

In beeld brengen

Elke ondernemer loopt financiële risico’s. Daarnaast zijn er ook allerlei andere risico’s voor je onderneming. Wanneer je de risico’s in kaart gaat brengen, kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod komen:

 • Welk effect heeft een faillissement op jouzelf?
 • Welk risico loop je privé?
 • Welke schulden los je als eerste af?
 • Moeten er nog contracten verbeterd worden?
 • Zijn je jaarrekeningen op orde?
 • Zijn mijn klantgegevens goed beveiligd tegen datalekken?
 • Heb ik een goede back-up van mijn data?

Bij sommige vragen is het belangrijk om te kijken wat er op jou persoonlijk kan worden verhaald. Bij andere vragen ligt het accent vooral op de continuïteit van je onderneming. In alle gevallen gaat het er in de kern om dat je preventieve maatregelen treft die er voor zorgen dat je tegenslagen zo ongeschonden mogelijk te boven komt.

Concrete rol

De risico’s die je loopt verschuiven steeds. Door bedrijfsontwikkelingen, door maatschappelijke ontwikkelingen en door wetgeving. Met risicomanagement moet je daarom structureel bezig zijn. Deykerhoff bepreekt dit onderwerp daarom als onderdeel van de totale dienstverlening. Elk soort risico kan aan bod komen, waarbij we altijd oplossingen zullen aanreiken. Voorbeelden van oplossingen zijn:

 • Een pandrecht vestigen
 • Zaken schriftelijk vastleggen
 • Afspraken met de bank aanpassen
 • Nieuwe afspraken met leveranciers maken
 • Zorgen voor een goede back-up van je data

Verzekeringscoach

Bijzondere aandacht schenken we aan het risico van arbeidsongeschiktheid, ziekte en overlijden. Daarbij is de continuïteit van je onderneming een aandachtspunt, maar ook de vraag welke persoonlijke risico’s je loopt. Denk bijvoorbeeld aan een terugval in inkomen als je niet meer kunt werken. Bij dit soort risico’s is een verzekering vaak een goede oplossing. Deykerhoff heeft een speciaal opgeleide verzekeringscoach in huis die kan toetsen of je huidige verzekeringen nog voldoen en die je bij al je vragen kan begeleiden.

Calamiteitenplan

Een onderdeel van risicomanagement is een calamiteitenplan. Een calamiteitenplan is gericht op de continuïteit van je bedrijf. In het plan is cruciale bedrijfsinformatie vastgelegd die direct van belang is voor de continuïteit van je onderneming. Daarbij leg je bijvoorbeeld de volgende informatie vast:

 • De wijze waarop de opslag van data is geregeld
 • Welke personen specifieke bevoegdheden hebben
 • Welke personen specifieke kennis hebben

Het maken van een calamiteitenplan is voor een heel groot deel zelfwerkzaamheid. Dat komt vooral neer op inventariseren, vastleggen en opschrijven wat er moet gebeuren. Deykerhoff stelt als hulpmiddel een hele gestructureerde vragenlijst beschikbaar. Die lijst helpt je om over alle belangrijke kwesties na te denken. Een calamiteitenplan is nooit af, je moet het regelmatig updaten.

In een middag je ondernemersdroom concreet op papier?