Blob

Meer tijd, minder zorgen

Stel je voor: je administratie is zo georganiseerd dat je tijd overhoudt. Tijd die je bijvoorbeeld aan je gezin, beter ondernemen of netwerken kunt besteden. Tijd die bijdraagt aan je geluk. We nemen administratieve werkzaamheden van je over, zodat je daar niet meer aan hoeft te denken. We richten (administratieve) processen efficiënt in, koppelen systemen aan elkaar en werken slim samen. Meer tijd en minder zorgen dus!

Basisdienstverlening

Wat je minstens van je accountant mag verwachten

Wat je van je accountant verwacht? Op z’n minst de financiële administratie beheren, het samenstellen van je jaarrekening, het verzorgen van belastingaangiftes en salarisadministratie. Om dit zo efficiënt mogelijk voor je te doen, hebben we deze basisdienstverlening vergaand geautomatiseerd.

Fiscale advisering

Meer dan alleen belastingvoordeel; echt weten wat je beweegt

Iedereen wil belastingvoordeel. Maar is dat ook wat je daadwerkelijk beweegt? Wat is je motivatie? Wij gaan niet uit van antwoorden die voor de hand liggen. Voor onze fiscale advisering gaan we op zoek naar jouw dieperliggende doelen en wensen. Gesprekken hierover gaan dan ook over meer dan alleen de cijfers. Zo komen we tot de beste oplossingen voor alle zaken die aan belastingregels raken.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • pensioenopbouw
  • aankoop en verzekering van je huis
  • arbeidsongeschiktheidsrisico’s
  • overlijdensrisico’s
  • ondernemingsvorm
  • bedrijfsoverdracht
  • fiscale positie

Levenstestament, arbeidsongeschiktheidsadvies en advies voor overlijdensrisico’s

Je hoopt het nooit nodig te hebben, maar het is goed als je het hebt

Stel dat je door een lichamelijke ziekte, psychische problemen of door een ongeval niet meer in staat bent te werken of beslissingen te nemen. Je inkomen kan geheel of gedeeltelijk wegvallen en je bedrijf raakt stuurloos. Wat dan? We helpen je met (vaak persoonlijke) keuzes voor een levenstestament en geven advies voor arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisico’s. In het levenstestament leg je je keuzes en wensen voor de toekomst vast eventueel met (uitgebreide) instructies. Je wijst ook een persoon aan die jouw belangen behartigt als je dat zelf niet meer kunt. We helpen je mogelijkheden te onderzoeken die aansluiten op je (financiële) wensen bij arbeidsongeschiktheid en na overlijden.

Risicomanagement

Ondernemen is risico’s nemen. Maar sta je ook stil bij deze risico’s?

Wat vormt een gevaar voor jou als ondernemer of voor de continuïteit van je onderneming? Met risicomanagement:

  • brengen we risico’s in kaart en beschrijven ze;
  • geven we voorstellen voor preventieve stappen;
  • reiken we scenario’s aan.

Om er uiteindelijk voor te zorgen dat je tegenslagen zo ongeschonden mogelijk doorkomt. Omdat risico’s door bedrijfsontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen verschuiven, is het een terugkerend element in onze gesprekken met klanten.

Eén van de preventieve maatregelen waar we bij helpen, is het calamiteitenplan. In dit plan staat cruciale bedrijfsinformatie die direct van belang is voor de continuïteit van je bedrijf. We stellen een gestructureerde vragenlijst beschikbaar, die je helpt om over belangrijke kwesties na te denken. Ook dit laten we regelmatig voorbij komen, zodat je altijd over een actueel plan beschikt.

In een middag je ondernemersdroom concreet op papier?