Levenstestament

Stel dat je door een ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zelf te handelen en beslissingen te nemen. Denk je daar ook wel eens aan? Wat zal er dan gebeuren? Een levenstestament kan je een gerust gevoel geven. In een levenstestament kun je een persoon aanwijzen die jouw belangen behartigt, als je dat zelf niet meer kunt. Je staat er vaak niet bij stil, maar het kan iedereen overkomen. Treft het je, dan is het goed dat je wensen vaststaan. Dan zal er niets gebeuren waar jij niet achter staat.

Eigen regie

In een levenstestament leg je keuzes en wensen vast voor je eigen toekomst. Bijvoorbeeld over je privévermogen, over je onderneming of over medische en persoonlijke zaken. Daarbij kun je uitgebreide instructies geven over hoe je wilt dat je wensen worden uitgevoerd. Je wijst ook één of meerdere personen aan die voor jou mogen beslissen. De keuzes die je daarbij moet maken, kunnen lastig zijn. Wie ga je aanwijzen? Willen die personen dat ook? Wat zijn de gevolgen? Welke emoties kunnen een rol spelen? Welke instructies ga je geven en hoe? Deykerhoff kan je daarbij helpen. Wij nemen alle tijd om bij al jouw vragen stil te staan. Wij weten wie jij bent, wij kennen jou en de mensen om je heen. Daardoor wordt het onderwerp niet minder lastig, maar het maakt het wel makkelijker om erover te praten.

Concrete rol

Een levenstestament moet altijd door een notaris opgemaakt worden. Maar niemand is standaard en er zijn veel zaken om over na te denken. Als ondernemer heb je heel andere belangen dan als privé persoon. En ook privé belangen verschillen van mens tot mens. Voordat je naar de notaris gaat, kan Deykerhoff je helpen bij het vinden van antwoorden. Wat jij zelf wilt, is daarbij ons uitgangspunt. Belangrijke vragen zijn altijd:

  • Wie wordt je vertrouwenspersoon?
  • Wat gaat deze vertrouwenspersoon voor je doen?
  • Hoe wil je het toezicht regelen?
  • Wat kun je regelen voor onvoorziene omstandigheden?
  • Wie moet je informeren over je levenstestament?

Het antwoord op deze vragen vinden we door er samen over te praten. Daarbij hoort ook bedenktijd. Daarom gaan wij altijd uit van twee gesprekken. In de voorbereiding krijg je van ons een vragenlijst mee van de vereniging van estateplanners in het notariaat. Dat is de leidraad voor onze gesprekken. Als je alle beslissingen hebt genomen, sturen wij een instructiebrief en de ingevulde vragenlijst naar de notaris van jouw keuze. In de brief vragen wij de notaris om een ontwerpakte op te stellen. Als je dat wilt, bespreken wij de ontwerpakte daarna met je en gaan wij met je mee naar de notaris.

In een middag je ondernemersdroom concreet op papier?