Blob

Focus op wat echt telt

Ergens gaat het om de cijfers. Máár: belangrijk vinden we jou, de ondernemer! Jouw specifieke situaties en jouw verhaal, dat is ons uitgangspunt. We adviseren met kennis en gevoel en komen pas met oplossingen als we weten wat jou beweegt. In standaardoplossingen geloven we niet. Wel in: wat zijn je dieper liggende doelen en wensen?

Bij onze advisering speelt persoonlijke betrokkenheid en gevoel een grote rol. Wat komt er de komende jaren op je pad? Waar wil je (met je bedrijf) naar toe werken? Wat betekenen keuzes die je nu maakt voor bijvoorbeeld je pensioen? Je zult merken dat het in het gesprek om meer gaat dan alleen cijfers. En ja, belastingvoordeel kan ook aan bod komen. Maar verwacht van ons geen antwoorden die voor de hand liggen!

Estate planning

Bewust met vermogensoverdracht omgaan

Wie krijgt je erfenis? Hoeveel belasting moeten je nabestaanden betalen? Met estate planning regel je vermogensoverdracht van de ene generatie naar de andere. Je krijg te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogenrecht en fiscaal recht. En je krijgt met (persoonlijke) vragen te maken zoals:

 • hoe schenk je aan je (klein)kinderen?
 • hoe structureer je je bedrijfsvermogen voor opvolgen?
 • moet je jullie huwelijkse voorwaarden wijzigen of niet?
 • is het verstandig om al bij leven vermogen over te dragen?
 • wanneer begin je met het schenken aan je (klein)kinderen?

Estate planning heeft als doel om het vermogen daar terecht laten komen waar je het wilt en om zo min mogelijk belasting betalen. Deykerhoff begeleidt je bij een zorgvuldige afweging, niet alleen bij de zakelijke kant, maar juist ook bij de persoonlijke kant.

Financiële planning / pensioenadvies

Je dromen van overmorgen realiseren

Grote momenten als samen een huis kopen, een kind krijgen of met pensioen gaan, hebben flinke gevolgen voor je financiële verplichtingen en wensen. Tel daarbij op dat je wensen in de loop van de tijd kunnen variëren. Bereid je je daarop voor, dan kom je niet voor verrassingen te staan. Met een financiële planning creëer je overzicht in je financiële situaties. Ook je pensioen komt hier uitgebreid in terug. Zo weet je wat nodig is om je wensen en plannen te realiseren!

Deykerhoff helpt je je financiële toekomst te plannen:

 • We beginnen met een inventarisatie van je wensen en doelen. Wil je op wereldreis of juist zo snel mogelijk van je hypotheek af?
 • We brengen je inkomsten, uitgaven en vermogen in kaart, in de huidige en toekomstige situatie.
 • We brengen je persoonlijke omstandigheden (en ontwikkeling daarvan) in kaart.
 • Dit plaatsen we op een tijdlijn als overzicht van je financiële levensloop.
 • We rekenen meerdere scenario’s door, zodat je inzicht in eventuele risico’s hebt.
 • We denken mee met concrete mogelijkheden.
 • Op basis van al deze inzichten kun je acties ondernemen om je wensen en doelen te realiseren!

Je leven staat niet stil, waardoor je financieel plan een momentopname is. We houden het samen periodiek tegen het licht, zodat je tijdig kunt bijsturen om je wensen te realiseren en doelen te behalen.

In een middag je ondernemersdroom concreet op papier?