Financiële planning

In elk mensenleven komen grote gebeurtenissen voor. Je krijgt een relatie, je koopt een eigen woning, er komen kinderen, je gaat met pensioen en andere grote gebeurtenissen. Deze zogenoemde life-events hebben meestal flinke gevolgen voor je financiële wensen en verplichtingen. Die kunnen in de loop der jaren nogal variëren. Wie zich daarop voorbereidt, komt niet voor verrassingen te staan. Financiële planning is een goede manier om dat te doen. Met financiële planning creëer je overzicht in je financiële situatie. Zo weet je wat er nodig is, om je wensen en plannen te realiseren.

Overzicht

Met financiële planning helpen wij om je financiële toekomst te plannen. Dat begint met een inventarisatie van je wensen en doelen. Voor iedereen is dat anders. De een wil een wereldreis, de ander zo snel mogelijk van zijn hypotheek af. Vervolgens brengen we je inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband. De huidige situatie en ook de toekomstige. Ook je persoonlijke omstandigheden en de ontwikkeling daarin brengen we in kaart. Ben je getrouwd, zijn er kinderen, kun je een erfenis verwachten, hoe zit het met je bedrijf en eigen woning? Maar ook: wat bouw je aan sociale zekerheid op en welke risico’s loop je? Al deze informatie plaatsen we op een tijdlijn. Zo ontstaat een overzicht van je financiële levensloop.

Inzicht

Het overzicht van je financiële levensloop is een momentopname. Er zullen altijd veranderingen zijn en mogelijk ook tegenslagen. Daarom rekenen we meerdere scenario’s met mogelijke life-events door. Dan zie je waar eventuele risico’s zitten, wat je al goed hebt geregeld en wat je nog moet aanvullen of bijsturen. Dat is een persoonlijk financieel plan, maar nog geen plan van aanpak. Financiële planning biedt op de eerste plaats overzicht en dat leidt tot inzicht. Eventueel maak je op basis van dat inzicht een actieplan om je wensen en doelen te realiseren.

Persoonlijk plan

Voor een persoonlijk financieel plan hebben wij veel informatie nodig. Vaak weten wij al veel. Dat gaan we samen met jou verder aanvullen in een aantal gesprekken. Alle informatie verwerken wij tot een persoonlijk financieel plan. Aan de hand van dat plan kijken we samen met jou of al je wensen en doelen haalbaar zijn. Als het nodig is, geven wij advies over concrete mogelijkheden om dat wat je wilt te realiseren. Daarbij is alles mogelijk, maar uiteindelijk is de keus aan jou. Jij bepaalt zelf hoe je je ambities voor de toekomst wilt realiseren met een actieplan dat het beste bij jou past.

Updaten

Het is verstandig om je persoonlijk financieel plan regelmatig opnieuw te bespreken. Het plan is immers een momentopname, want je leven staat niet stil. Door het plan periodiek tegen het licht te houden, kun je tijdig bijsturen als dat nodig is.

In een middag je ondernemersdroom concreet op papier?