Basisdienstverlening: meer tijd, minder zorgen

Elke accountant biedt een basisdienstverlening aan. Meestal bestaat die uit vier onderdelen: de financiële administratie, het samenstellen van de jaarrekening, het verzorgen van belastingaangiftes en de salarisadministratie. Deykerhoff heeft daaraan een vijfde onderdeel toegevoegd: de forecast. Daarnaast hebben wij onze basisdienstverlening verregaand geautomatiseerd en werken we voortdurend aan verbetering van het werkproces.

Financiële administratie en tussentijdse rapportages

Wij maken gebruik van de online software Twinfield. Daarmee werken wij de financiële administratie wekelijks of maandelijks bij. Na afloop van ieder kwartaal bereiden wij de aangifte omzetbelasting voor. Per kwartaal ontvang je van ons een online rapportage met daarin opgenomen het exploitatieoverzicht, een forecast, de omzet en het bruto marge verloop. Naar aanleiding van deze rapportage krijg je per e-mail of telefonisch en soms in een persoonlijk gesprek informatie van ons over de belangrijkste aandachtspunten en ontwikkelingen.

Jaarrekening en belastingaangifte

Na afloop van het kalenderjaar stellen wij op basis van de financiële administratie de concept-jaarrekening en concept-aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting op. Deze concepten zullen wij met je bespreken. Tijdens die bespreking doen wij doorgaans aanbevelingen en geven wij (fiscale) adviezen. Onderwerpen die o.a. ter sprake kunnen komen, zijn: ondernemingsstructuur, financieel beheer, investeringen, kostenontwikkeling, verzekeringen, fiscale planning, testament, financiële planning en oudedagsvoorziening.

Salarisadministratie

Wij kunnen de volledige salarisadministratie verzorgen. Het hele proces verloopt geautomatiseerd via de online software van Loket.nl. Alle informatie is voor de werkgever online beschikbaar. Voor de werknemers is het mogelijk de salarisstroken online in te zien.

Forecasten

Forecasten is inzicht geven in de financiële ontwikkeling van je onderneming in de toekomst. Daarbij zie je in één oogopslag of je de geplande omzet en je beoogde resultaat hebt gehaald.

In een middag je ondernemersdroom concreet op papier?