7 gouden tips om iedere brainstorm tot een succes te maken

Met je collega’s nieuwe ideeën bedenken voor het bedrijf, iedereen kent het. Maar brainstormen is veel meer dan alleen nadenken over ideeën. Brainstormen zorgt voor nieuwe input, het zet je aan het denken en het maakt mensen enthousiast om te anticiperen. Mits je het goed doet natuurlijk. Deze 7 tips helpen om het meeste uit jouw brainstormsessie te halen!

Geen kritiek

Wanneer je als ondernemer zoekt naar creatieve ideeën, is er geen tijd voor kritiek. In ieder geval niet tot er een grote hoeveelheid ideeën is gegenereerd.

Moedig grote ideeën aan

Vaak zijn het de meest absurde en gekke ideeën die leiden tot een nieuw concreet plan. Moedig dit aan! Denk tijdens een brainstormsessie groot, groter, grootst.

Combineer ideeën

Bouw verder op ideeën van anderen. Zorg ervoor dat jullie met ‘en’ denken en niet met ‘maar’. Help elkaar verder en combineer verschillende ideeën om tot een nog beter plan te komen.

Focus op één onderwerp

Focus een brainstormsessie op één onderwerp. Iedereen moet weten waarvoor jullie een nieuw idee gaan bedenken en waarom. Zo behoud je de focus in een sessie. Dat zal uiteindelijk zorgen voor een beter resultaat.

Praat niet door elkaar heen

Voer één gesprek tegelijk. Laat de deelnemers uitspreken en hun ideeën volledig uitleggen. Wil iemand iets toevoegen? Doe dat nadat iemand is uitgepraat.

Gebruik beeld

Veel ondernemers denken in cijfers, feiten, etc. Laat dit los. Denk in beelden of voorwerpen. Maak de ideeën beeldend en gebruik dit om tot nog creatievere oplossingen te komen.

Ga voor kwantiteit, geen kwaliteit

Bedenk zoveel mogelijk nieuwe ideeën. Let hierbij niet op de kwaliteit van de ideeën. Er is nog genoeg tijd om kritiek te geven. Brainstormen gaat om het produceren van zoveel mogelijk input. In een later stadium kun je dit perfectioneren.

In een middag je ondernemersdroom concreet op papier?