Wij kijken met u naar de toekomst!

Kennis en kennissen delen met Deykerhoff/Deelt

 

Deykerhoff is de accountant die vooruit kijkt 

Optimaal inzicht in de cijfers van je onderneming, dat is wat je wilt. Dus moet je cijfers en feiten vastleggen. Maar bij Deykerhoff/Accountants vinden wij vooruitkijken net zo belangrijk. We kijken naar toekomstige veranderingen, wensen en ontwikkelingen. Wat gaan die betekenen voor jou en je bedrijf? Hoe kun je daar adequaat op inspelen? Deykerhoff/Accountants hecht veel waarde aan deze ondersteuning.

Wij richten wij ons vooral op ondernemingen en ondernemers in het MKB, op zelfstandige professionals en op het (medisch) vrije beroep.

Basisdienstverlening

Iedere accountant heeft een basisdienstverlening. De financiële administratie, tussentijdse cijfers, jaarrekening, belastingaangiftes en salarisverwerking zijn vaste onderdelen. Deykerhoff/Accountants voegt een essentieel onderdeel toe: Forecasten.

Business Modelling

Met het Business Model Canvas brengen wij met behulp van bouwstenen in kaart hoe je je bedrijf verder kunt ontwikkelen. Wat hebben nieuwe stappen voor invloed op je bedrijf? Waar is bijsturing nodig als je nieuwe keuzes maakt? Zo ga je actief aan de slag om je onderneming de goede kant op te sturen. 

Levenstestament

Soms kun je zelf geen besluiten meer  nemen. Met een levenstestament regel je dat een ander dat dan voor je kan doen. Je machtigt iemand om uit jouw naam te beslissen. Een notaris maakt het levenstestament op. In het voorbereidingstraject kan Deykerhoff/Accountants een rol vervullen.

Onze partners: